Skip to main content

Dokument konsultacyjny - Polski

Thank you for your interest in the children and young peoples' services consultation. This consultation has now concluded.

Dziękujemy za zainteresowanie konsultacjami instytucji opieki zdrowotnej Hywel Dda University Health Board na temat tego, w jaki sposób udzielamy świadczeń w nagłych i pilnych przypadkach dzieciom i młodzieży mieszkającym w rejonie działalności szpitali Withybush i Glangwili oraz odwiedzającym go. W roku 2016 zaczęto wprowadzać serię tymczasowych zmian i jesteśmy ciekawi Państwa opinii na temat najlepszych rozwiązań w tym obszarze. 

Witamy

Dziękujemy za zainteresowanie konsultacjami instytucji opieki zdrowotnej Hywel Dda University Health Board na temat tego, w jaki sposób udzielamy świadczeń w nagłych i pilnych przypadkach dzieciom i młodzieży mieszkającym w rejonie działalności szpitali Withybush i Glangwili oraz odwiedzającym go. W roku 2016 zaczęto wprowadzać serię tymczasowych zmian i jesteśmy ciekawi Państwa opinii na temat najlepszych rozwiązań w tym obszarze. 

Po okresie tych tymczasowych zmian nadszedł czas, by wprowadzić rozwiązania długoterminowe. Wykonaliśmy wiele pracy, aby zawęzić opcje świadczeń, które będą dostępne w przyszłości i opracowaliśmy trzy warianty. Chcielibyśmy poznać Państwa poglądy na ich temat.  

Dążymy do tego, aby wszelkie zmiany wprowadzone w wyniku tych konsultacji obowiązywały do czasu stworzenia proponowanego przez nas nowego szpitala zapewniającego pilną i planowaną opiekę oraz szerszej zintegrowanej sieci świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych – w ramach naszej strategii o zdrowszej Walii (środkowej i zachodniej), by zapewnić dobre życie przyszłym pokoleniom ‘A Healthier Mid and West Wales: Our Future Generations Living Well’ Z naszą strategią można zapoznać się na naszej stronie internetowej hduhb.nhs.wales/about-us/ healthier-mid-and-west-wales 

W tej konsultacji poprosimy Państwa, by ocenili te trzy opcje pod kątem dostarczania usług zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w nagłych i pilnych przypadkach w szpitalu Withybush i szpitalu Glangwili i nas o tym poinformowali. Na tym etapie nie mamy preferowanego wariantu realizacji świadczeń pediatrycznych w nagłych i pilnych przypadkach w szpitalach Withybush i Glangwili od teraz do czasu powstania proponowanej nowej sieci szpitali. Chcielibyśmy również poznać Państwa opinie na temat pozytywnego i negatywnego wpływu każdego z tych trzech rozwiązań, które pomogą nam uniknąć negatywnych skutków lub je zmniejszyć. Szczegółowe informacje na temat trzech opcji można znaleźć w niniejszym dokumencie konsultacyjnym. 

We wszystkich trzech opcjach ważne jest, aby pamiętać, że dostęp do opieki w nagłych wypadkach dla dzieci będzie w dalszym ciągu zapewniony na oddziale ratunkowym szpitala Glangwili, a przypadki drobnych urazów nadal leczone zarówno w szpitalu Withybush, jak i Glangwili. Poza tym istnieją już procedury zapewniające, że każde dziecko lub młoda osoba w stanie zagrożenia życia przybywająca do szpitala Withybush ma najlepszą dostępną opiekę w najbardziej odpowiednim miejscu. Opieka taka będzie kontynuowana w ramach nowych rozwiązań. Niestety nasze usługi nie są stabilne, a to częściowo ze względu na okoliczności, w jakich obecnie funkcjonują szpitale. Co więcej, te same zespoły kliniczne udzielają świadczeń równocześnie w dwóch głównych szpitalach. Dzieje się tak pomimo wielokrotnych prób zrekrutowania specjalistów do świadczenia potrzebnych usług. 

A teraz Państwo mają szansę zaangażować się i podzielić swoimi przemyśleniami na temat trzech wariantów, które rozważamy. Członkowie zarządu wezmą pod uwagę wszystko, co usłyszeli przed iw trakcie tych konsultacji. Państwa poglądy, wraz z innymi informacjami i ustaleniami, pomogą Hywel Dda University Health Board wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla przyszłości świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w szpitalach Withybush i Glangwili w nagłych i pilnych przypadkach. Prosimy przeczytać niniejszy dokument i przyjść na nasze spotkania, aby dowiedzieć się więcej o przyczynach, dla których musimy wprowadzić zmiany, w jaki sposób doszliśmy do tego punktu i jak proponowane trzy opcje pozwolą nam świadczyć usługi zdrowotne dla dzieci i młodzieży. 

Bardzo zależy nam na tym, by poznać opinie wszystkich członków naszych społeczności – w szczególności osób, które obecnie korzystają z naszych świadczeń pediatrycznych lub będą ich świadczeniobiorcami w przyszłości. Prosimy podzielić się z nami swoją opinią na temat proponowanych wariantów i udzielić odpowiedzi na pytania, które pomogą nam zdecydować o najlepszych rozwiązaniach dostarczania usług zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w szpitalach Withybush i Glangwili.  

Jesteśmy wdzięczni pracownikom, dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i opiekunom, którzy pomagali w realizacji tego procesu do chwili obecnej i w opracowaniu trzech opcji, na temat których się konsultujemy. 

Dziękujemy! 

Maria Battle - Przewodniczący/a 

Professor Phil Kloer - Dyrektor wykonawczy ds. medycznych  - i Zastępca dyrektora wykonawczego 

Lee Davies - Dyrektor wykonawczy ds. strategii i planowania 

Wprowadzenie

Hywel Dda University Health Board jest lokalnym dostawcą świadczeń zdrowotnych. Planujemy i opracowujemy świadczenia zdrowotne i ich udzielamy prawie 400 000 osób w Carmarthenshire, Ceredigion i Pembrokeshire. 

Zarządzamy i płacimy za opiekę i leczenie, które dzieci i młodzież otrzymują w sferze zdrowia fizycznego, psychicznego i trudności w uczeniu się. Usługi dla dzieci i młodzieży świadczone są lokalnie poprzez: 

• Przychodnie lekarskie (gabinety lekarzy ogólnych) 

• Apteki (sklepy z lekami) 

• Przychodnie stomatologiczne 

• Sklepy optometrystów 

• Poradnie zdrowia psychicznego i niepełnosprawności edukacyjnej 

• opieka we własnych domach 

W szpitalu Bronglais w Aberystwyth i szpitalu Glangwili w Carmarthen świadczenia pediatryczne dla pacjentów hospitalizowanych (osób, które przebywają jedną lub więcej w szpitalu w celu leczenia) są dostępne przez całą dobę. Na terenie tych szpitali funkcjonują również oddziały ratunkowe.  

 

W szpitalu Withybush w Haverfordwest i Szpitalu Księcia Filipa (ang. Prince Philip Hospital) w Llanelli działają czynne całodobowo oddziały drobnych urazów, z opieki których mogą korzystać dzieci. Oddziały te zapewniają leczenie lekkich obrażeń u dzieci w wieku powyżej 12 miesięcy. Oferują pomoc w przypadkach takich jak ukąszenia zwierząt lub owadów, drobnych oparzeń, drobnych urazów głowy lub ran z naruszeniem skóry głowy, wywołanych ciałami obcymi w uchu/nosie, urazów kończyn i drobnych urazów oczu. Opieka ambulatoryjna dla dzieci (kiedy nie jest wymagane pozostanie w szpitalu na noc) jest dostępna w szpitalach Bronglais, Withybush i Glangwili.  

Na czym polega ta konsultacja?

Chcemy poznać Państwa opinie dotyczące sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych w nagłych i pilnych przypadkach dla dzieci i młodzieży mieszkających na obszarze działalności szpitali Withybush i Glangwili lub go odwiedzających.   

W niniejszym dokumencie konsultacyjnym przedstawiono trzy opcje dotyczące udzielania świadczeń pediatrycznych w nagłych i pilnych przypadkach w szpitalach Withybush i Glangwili w przyszłości. Wszelkie zmiany wprowadzone po tej konsultacji będą obowiązywać do czasu powstania proponowanego nowego szpitala realizującego usługi zdrowotne w nagłych i planowanych przypadkach w tym regionie. Nowy szpital świadczący pilną i planowaną pomoc medyczną jest częścią naszej strategii, aby zapewnić większy wymiar opieki zdrowotnej udzielanej w środowiskach lokalnych, dzięki zrównoważonemu modelowi szpitalnemu dopasowanemu do potrzeb przyszłych pokoleń.  

W okresie od 23 lutego do 19 maja 2023 r. przeprowadziliśmy oddzielną konsultację i poprosiliśmy członków społeczności o podzielenie się swoimi poglądami na temat trzech możliwych lokalizacji proponowanego nowego szpitala na południu regionu Hywel Dda. Rada rozważy odpowiedzi z konsultacji, wraz z innymi informacjami zebranymi na temat zakwalifikowanych lokalizacji, i podejmie decyzję w sprawie najlepszej lokalizacji dla proponowanego nowego szpitala jeszcze w tym roku. Więcej informacji na temat nowych konsultacji szpitalnych można znaleźć na naszej stronie internetowej hduhb.nhs. walia/new-hospital-site i jeszcze w tym roku podejmie decyzję o najlepszym miejscu dla nowego szpitala. Więcej informacji na temat konsultacji dotyczących lokalizacji nowego szpitala można znaleźć na naszej stronie internetowej: hduhb.nhs.wales/new-hospital-site. 

Rozwój nowej sieci szpitali, w tym proponowanego nowego szpitala zapewniającego opiekę w nagłych przypadkach i planowaną, jest uzależniony finansowo od rządu walijskiego. Finansowanie tego projektu nie zostało jeszcze potwierdzone, przy czym w przypadku otrzymania potrzebnych funduszy budowa szpitala potrwa kilka lat. Wprowadzenie zmian w udzielaniu świadczeń pediatrycznych w nagłych i pilnych przypadkach nie zależy od finansowania przez rząd walijski w ten sam sposób. Dokonamy ich po podjęciu przez zarząd decyzji o tych usługach jeszcze w bieżącym roku. Decyzja ta nie ma związku z kwestią finansowania proponowanego nowego szpitala.    

Państwa poglądy, wraz z innymi ustaleniami i informacjami, pomogą Hywel Dda University Health Board wybrać najlepsze rozwiązanie w kwestii opieki pediatrycznej w pilnych i nagłych przypadkach w szpitalach Withybush i Glangwili. 

Na tym etapie nie mamy preferowanej opcji co do przyszłości usług. 

Następujące świadczenia nie stanowią przedmiotu naszej konsultacji: 

 • Opieka pediatryczna w Prince Philip Hospital (świadczenia w przypadkach drobnych urazów) i szpitalu Bronglais (całodobowa jednostka opieki stacjonarnej) 

 • Planowana opieka medyczna dla dzieci i młodzieży oraz świadczenia środowiskowe w zakresie opieki pediatrycznej na całym obszarze działania Hywel Dda University Health Board 

 

Przedmiotowa konsultacja będzie odbywać się latem 2023 roku przez okres 12 tygodni. Członkowie zarządu wezmą pod uwagę wszystko, czego dowiedzieli się przed konsultacjami i podczas nich, w tym ocenę wpływu zmian w obszarze równości i zdrowia - jak mogą odbić się na społecznościach i co należy zrobić, aby zmniejszyć ich negatywne oddziaływanie. Przed podjęciem jakichkolwiek ostatecznych decyzji zarząd rozważy wszystkie opinie uzyskane podczas konsultacji, a także pozostałe ustalenia i istotne informacje dotychczas zebrane. Informacje te można znaleźć w dokumentach technicznych dostępnych na naszej stronie internetowej: hduhb.nhs.wales/children-services 

Jak wziąć udział?

Będziemy organizować bezpośrednie spotkania i wydarzenia online oraz regularnie udostępniać aktualizacje na stronie internetowej i na naszych stronach w mediach społecznościowych (szczegóły poniżej). Będziemy również ściśle współpracować z lokalnymi mediami, w tym z lokalnym radiem i prasą. 

Prosimy Państwa o przeczytanie niniejszego dokumentu. Więcej informacji, wersje alternatywne tego dokumentu lub w innych językach są dostępne na naszej stronie internetowej. 

Mogą Państwo się podzielić swoją opinią w następujący sposób: 

 • Wypełniając ankietę dołączoną do niniejszego dokumentu i wysłanie jej na adres: Opinion Research Services, FREEPOST SS1018, PO Box 530, Swansea, SA1 1ZL. Nie potrzeba znaczka, aby ją do nas wysłać.  

 • Na stronie internetowej: hduhb.nhs.wales/future-children-services 

 • Wysyłając e-maila:   hyweldda.engagement@wales.nhs.uk 
 • Osobiście w czasie jednego z naszych wydarzeń (proszę wejść na powyższą stronę internetową, aby wziąć udział w wydarzeniu odbywającym się w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania lub online) lub dzwoniąc pod numer 0300 303 8322 (obowiązuje stawka jak za połączenia lokalne) 

 • Za pośrednictwem mediów społecznościowych - #HywelDdaFutureChildrenServices 

 • Twitter @HywelDdaHB
 • Facebook @HywelDdaHealthBoard

Mają Państwo czas do 24 sierpnia 2023 roku, aby podzielić się z nami swoją opinią i by mogła zostać uwzględniona w konsultacji. 

Teulu Jones

Mamy fikcyjną rodzinę – Teulu Jones – na przykładzie której testujemy i pokazujemy, jaki wpływ mogą wywrzeć różne usługi zdrowotne na kogoś takiego jak Państwo. Nie jest to prawdziwa rodzina, ale została stworzona tak, aby stanowiła przykład typowego pacjenta, któremu udzielamy świadczeń zdrowotnych w regionie Hywel Dda. Ze względu na to, że poznanie i przedstawienie każdego typu osób, którym pomagamy, jest dla nas niemożliwym zadaniem, właśnie konsultacja ma na celu pozyskanie opinii wszystkich.   

W niniejszym dokumencie przeczytają Państwo jakie różne sposoby leczenia przykładowej osoby - Huw, która jest członkiem rodziny Teulu Jone, oferuje każda z trzech proponowanych opcji. 
Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu przemyśleć, w jaki sposób różne opcje zapewniania opieki pediatrycznej w nagłych i pilnych przypadkach w szpitalach Withybush i Glangwili można realizować od chwili obecnej do momentu stworzenia nowej sieci szpitali. 

 

Dlaczego konieczne są zmiany w bieżących usługach?

Obecne usługi zdrowotne dla dzieci w nagłych i pilnych przypadkach świadczone na południu regionu Hywel Dda opracowano w wyniku szeregu tymczasowych zmian wprowadzanych od 2016 r.

 • Do października 2014 r. w szpitalach Withybush i Glangwili funkcjonowały całodobowe jednostki stacjonarnej opieki pediatrycznej. Dzieci przyjęte w kierunku leczenia mogły zostać na noc i być leczone w obu szpitalach.    
 • Po okresie konsultacji w 2014 roku zdecydowano, że posiadanie całodobowego oddziału pediatrycznego szpitala Withybush Hospital nie jest opłacalne ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa klinicznego spowodowane brakiem personelu medycznego, pomimo wysiłków rekrutacyjnych. 
 • W dniu 20 października 2014 r. podjęto decyzję o wprowadzeniu następujących trwałych zmian: 
  • Szpital Withybush przestał świadczyć całodobowo pediatryczną opiekę stacjonarną. Zastąpiono ją jednostką zapewniającą 12-godzinną ambulatoryjną opiekę pediatryczną (Paediatric Ambulatory Care Unit, PACU. Nazwano ją oddziałem Puffin (Puffin Ward). Ten nowy model ambulatoryjnej opieki pediatrycznej oferował opiekę dzienną w szpitalu. Dzieci i młodzież były badane, diagnozowane, leczone i mogły wrócić do domu tego samego dnia, bez pozostawania na noc.  
  • PACU był czynny 12 godzin dziennie (10.00 – 22.00), siedem dni w tygodniu. Dostępne były łóżka na potrzeby oceny stanu zdrowia w przypadku stanu nagłego, leczenia dziennego, chirurgii jednego dnia oraz trwających badań i monitorowania. 
  • PACU miał własny zespół lekarzy pediatrów, w tym konsultantów, pielęgniarki dziecięce i innych pracowników opieki zdrowotnej. Jeśli zaszła potrzeba, by dziecko zostało w szpitalu na noc, było przewożone do szpitala Glangwili przez dedykowany pojazd pogotowia ratunkowego (ang. Dedicated Ambulance Vehicle, DAV). 

W tym czasie świadczenia pediatryczne w szpitalu Glangwili pozostały bez zmian i funkcjonowała tam całodobowa jednostka opieki stacjonarnej, gdzie leczono pacjentów wymagających pozostania na noc lub długoterminowej opieki na oddziale.  

Ambulatoryjne Oddziały Pediatryczne oferuje jednodniową opiekę dzieciom i młodzieży w szpitalu. Oznacza to, że dzieci są oceniane, obserwowane, diagnozowane, leczone i wracają do domu tego samego dnia, bez przyjęcia i konieczności pozostania na noc. Istnieją jasne procedury dostępu, wypisywania lub przeniesienia na i z oddziału. Nie można uzyskać dostępu do PACU bez skierowania od pracownika służby zdrowia, takiego jak lekarz pierwszego kontaktu. 

Co rozumiemy przez dedykowany pojazd pogotowia ratunkowego (DAV) 

Realizujemy on nagły/pilny transport kobiet i dzieci, które wymagają opieki klinicznej przypisanej do następujących kategorii: 

 • położnictwo 
 • ginekologia 
 • pediatria 
 • opieka nad noworodkami  

Obsługiwana przez pracowników walijskiego pogotowia ratunkowego (Welsh Ambulance Service) jest to specjalna jednostka, której celem jest pomaganie pacjentom z Pembrokeshire, którzy przemieszczają się między szpitalem Withybush a szpitalem Glangwili. Co więcej, stanowi dodatkowe źródło pomocy w nagłych przypadkach o charakterze pediatrycznym i podczas porodu. 

a) Tymczasowe skrócenie godzin pracy PACU w szpitalu Withybush. Od 5 grudnia 2016 r. godziny otwarcia tego oddziału zmieniono z 10.00 – 22.00 na 10.00 – 18.00, siedem dni w tygodniu. 

b) Wprowadzono również zmiany w wymiarze czasu pracy personelu. Tymczasowo połączono grafik pediatry konsultanta, który sprawuje dyżur na wezwanie w porze nocy w obydwóch szpitalach - Withybush i Glangwili. Oznaczało to, że był jeden harmonogram pracy konsultantów pracujących na południu regionu podlegającego naszej instytucji, z bazą szpitalu Glangwili. Po zmniejszeniu liczby godzin pracy oddziału niektórzy z lekarzy konsultantów z Withybush pracowali na dyżurach na wezwanie do szpitala Glangwili. 

Przyczyna wprowadzenia tymczasowej zmiany nr 1 

Zmiany dokonano ze względu na poważne trudności z rekrutacją specjalistów, co odbiło się na dostępności lekarzy konsultantów na terenie szpitala i możliwościach nadzoru nad PACU w szpitalu Withybush. 

Był to proaktywny krok podjęty w celu zmniejszenia rosnącego zagrożenia, że PACU w Withybush zostanie zamknięty z powodu braku personelu, po krótkim terminie zawiadomienia o tym.  

Po uwzględnieniu niestabilnej sytuacji kadrowej zarząd formalnie postanowił wprowadzić tymczasowo jeden wspólny harmonogram dla personelu medycznego z bazą w szpitalu Glangwili, zamiast dwóch oddzielnych grafików dla szpitali Glangwili i Withybush.  

Od 21 marca 2020 r.: tymczasowe zamknięcie PACU, zwanym również oddziałem Puffin, w szpitalu Withybush.  

Przyczyna tymczasowej zmiany nr 2 

Pandemia COVID-19 doprowadziła do tego, że instytucja musiała zmienić sposób działania. Na czas trwania pandemii PACU został przekształcony w jednostkę drobnych urazów dla dorosłych i dzieci. Rodziny z dziećmi, które doznały drobnych obrażeń, w dalszym ciągu mogły korzystać z opieki w szpitalu Withybush, na oddziale drobnych urazów, ale dzieci z ostrzejszą chorobą (choroby wymagające oceny stanu zdrowia w momencie zachorowania) kierowano do szpitala Glangwili w Carmarthen. 

 

W dniu 30 września 2021 r. zarząd postanowił, że PACU w szpitalu Withybush będzie w dalszym ciągu tymczasowo zamknięty. 

Przyczyna tymczasowej zmiany nr 3 

Walijski rząd polecił wszystkim zakładom opieki zdrowotnej, aby zwiększyły zakres i usprawniły świadczenie usług pediatrycznych w obliczu spodziewanego wzrostu liczby zachorowań wywołanych wirusem nabłonka oddechowego (wirus RSV) – powszechnego wirusa, który powoduje objawy podobne do przeziębienia i może doprowadzić do konieczności hospitalizacji dziecka. 

Na terenie działania naszej instytucji zaczęto już zauważać większą liczbę dzieci z wirusem RSV zarówno w przychodniach lekarskich i aptekach, jak i w szpitalach. W publicznej opiece zdrowotnej w Walii spodziewano się, że sytuacja taka potrwa do marca 2022 r.

Następne kroki

Po okresie trzech tymczasowych zmian nadszedł czas, by wdrożyć rozwiązanie długoterminowe. Poprosiliśmy zainteresowane osoby o pomoc w opracowaniu rozwiązań dotyczących świadczenia usług w przyszłości. Zasięgnęliśmy porady w instytucie wyznaczającym standardy przeprowadzania konsultacji publicznych - Consultation Institute (tCI). Jest to organizacja non-profit, która doradza instytucjom, jak przeprowadzać konsultacje z członkami społeczności i interesariuszami. Niektóre ze zorganizowanych przez nas wydarzeń, których celem była pomoc w opracowaniu opcji przyszłych usług, były moderowane w niezawisły sposób przez tCI.  

Kluczowi interesariusze, w tym dzieci i młodzież, rodzice i opiekunowie oraz personel, opracowali procedury, które zastosowaliśmy w celu przyjęcia naszych proponowanych rozwiązań w obszarze usług opieki pediatrycznej w pilnych i nagłych przypadkach. 

Odbyło się to w czterech etapach: 

  Etap 1 prac zakończono w sierpniu 2022 r. Przeprowadziliśmy ocenę wpływu tymczasowych zmian od 2016 r. na stan usług pediatrycznych w nagłych i pilnych przypadkach w szpitalach Withybush i Glangwili. Wyjaśniliśmy nasze ustalenia dotyczące przyczyn tymczasowych zmian, ich skutków i związanych z nimi problemów w dokumencie pt. „Issues Paper”, dalsze informacje można znaleźć w dokumentach technicznych na naszej stronie internetowej - hduhb.nhs.wales/future-children-services. Przyjrzeliśmy się temu, jak świadczono usługi i jakie doświadczenia mieli z nimi pacjenci. Przeanalizowaliśmy informacje zwrotne odbiorców tych usług i ankietę na temat doświadczeń, wykorzystując dane historyczne. Pomogło to w procesie opracowywania proponowanych opcji.  

  Niektóre ogólne wnioski z dokumentu „Issues Paper”:  

  • Wewnętrzne dane i badania wskazują na bardzo małą liczbę skarg i niewiele obaw dotyczących incydentów związanych z bezpieczeństwem pacjentów. Informacje zwrotne dotyczące tymczasowych zmian w usługach i doświadczeń pacjentów były w dalszym ciągu przeważnie spójne i ogólnie pozytywne.  
  • Z wewnętrznych opinii pracowników wynika, że ich doświadczenia w zakresie usług były w dużej mierze pozytywne. 
  • Informacje zwrotne otrzymane od użytkowników usług oraz i ich rodziców i opiekunów były przeważnie pozytywne. 
  • Duża liczba respondentów poprosiła, by przywrócono udzielanie świadczeń w szpitalu Withybush. Pojawiły się różne opinie na temat tego, jakie powinny być te usługi i jak należy je dostarczać. 

   

  Etap 2 procesu polegał na zorganizowaniu „obrad” (dyskusja i rozważania prowadzone przez określoną grupę osób na spotkaniu/warsztacie) z różnorodną grupą interesariuszy. Zebranie odbyło się 16 września 2022 r. i było moderowane w niezawisły sposób przez instytut tCI. W trakcie obrad uczestnicy przedstawili:    

  • zalecenia dotyczące tego, co jednostki opracowujące usługi w przyszłości powinny brać pod rozwagę. Rekomendacje oparto na ustaleniach zawartych w dokumencie „Issues Paper”. 
  • swoje poglądy na temat tego, które kryteria „przeszkód” powinno się zastosować we wczesnej dyskusji na temat opracowywania opcji. Kryteria przeszkód są minimalnymi kryteriami, które proponowane opcje mają obowiązek spełniać. Ostateczne kryteria przeszkód uzgodniono w drodze dalszej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, której celem było osiągnięcie konsensusu. 

  Po obradach przygotowano raport, który zawiera więcej informacji. Można się z nim zapoznać na naszej stronie internetowej hduhb.nhs.wales/future-children-services. 

  Etap 3 prac rozpoczęto w dniu 26 września 2022 r. Powołano dwie grupy, które miały pracować niezależnie od siebie. Mając na uwadze kryteria przeszkód, poproszono je o opracowanie różnych wariantów usług. Każda z grup miała za zadanie: 

  • opracować przynajmniej dwie opcje,  

  • rozważyć, czy którykolwiek z pierwotnych rozwiązań bądź któraś z tymczasowych zmian może stanowić realną opcję lub czy istnieją potencjalnie lepsze warianty i na czym mogą polegać. 

  W sumie opracowano pięć opcji. Więcej informacji na temat opcji opracowanych na etapie trzecim można znaleźć na naszej stronie internetowej: hduhb.nhs.wales/future-children-services. Następnie te pięć rozwiązań poddano przeglądowi w ramach etapu czwartego. 

  Etap 4 prac przebiegł w dwóch fazach: W dniu 6 października 2022 r. różnorodna grupa interesariuszy rozważyła, czy należy kontynuować opracowywanie pięciu przedstawionych rozwiązań (wtedy nazywano je wariantami A, B1, B2, C1 i C2). Posiedzenie było moderowane w niezawisły sposób przez tCI. Jednomyślnie podjęto decyzję, że: 

  • Należy zrezygnować z opcji A. 

  • Należy w dalszym ciągu opracowywać warianty B1 i B2. 

  • Warianty C1 i C2 należy połączyć, ponieważ są do siebie bardzo podobne i powinno się kontynuować ich rozwój.  

  W rezultacie tych prac otrzymano trzy opcje, które obecnie stanowią przedmiot tej konsultacji, ale występują pod zmienionymi nazwami. Należy pamiętać, że w niniejszym dokumencie konsultacyjnym opcja C jest opcją 1, opcja B jest teraz opcją 2, a opcja B2 to opcja 3. 

  Raport przygotowany po zebraniu w ramach etapu czwartego można przeczytać na naszej stronie internetowej hduhb.nhs.wales/future-children-services. Zawiera on więcej szczegółów. 

  W każdej z trzech opcji zidentyfikowaliśmy potencjalne dodatkowe możliwości. Na tym etapie nie wiemy, czy te dodatkowe perspektywy są możliwe i osiągalne finansowo. Potrzebne są dalsze prace. Możliwości te nie zostały ocenione w ramach tego procesu rozwijania opcji. Więcej informacji na temat tego procesu można znaleźć w obszarze dokumentacji technicznej na naszej stronie internetowej hduhb.nhs. walia/future-children-services 

  Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat opracowanych przez nas trzech opcji. 

  Stworzyliśmy trzy warianty dotyczące tego, w jaki sposób naszym zdaniem można świadczyć usługi zdrowotne w przyszłości; aż do czasu powstania proponowanego nowego szpitala udzielającego świadczeń zdrowotnych w pilnych i planowanych przypadkach. Niektóre elementy są takie same w przypadku wszystkich trzech opcji, ale każda z nich zawiera też nowe i unikalne rozwiązania. 

  Elementy jednakowe we wszystkich wariantach: 

  Zarówno w szpitalu Glangwili, jak i szpitalu Withybush będzie funkcjonował oddział drobnych urazów dla dzieci i młodzieży (poniżej 16 roku życia).      


  Opieka w nagłych przypadkach (wypadkach i nagłych zdarzeniach) dla dzieci i młodzieży (poniżej 16 lat) będzie nadal świadczona w szpitalu Glangwili. 


  W szpitalu Withybush nie będzie nocnej ani weekendowej opieki pediatrycznej. 


  Usługi dla dzieci w szpitalu Glangwili pozostaną bez zmian. Przy czym dojdzie do inwestycji w zatrudnianie personelu oddziału PACU w Carmarthen, aby trwale zapewniać leczenie dzieci i młodych osób, które wcześniej korzystały ze szpitala Withybush. 


  Dedykowany pojazd pogotowia ratunkowego (DAV) będzie w dalszym ciągu dostępny. DAV realizuje awaryjny/pilny transport dzieci i młodzieży z Pembrokeshire, w tym ze szpitala Withybush. 


  Działają już procedury zapewniające dzieciom i młodzieży w stanie zagrożenia życia, które przybywają do szpitala Withybush, najlepszą dostępną opiekę w najbardziej odpowiednim miejscu. 


  Udoskonalone połączenia telefoniczne/cyfrowe między gabinetami w przychodniach w Pembrokeshire a personelem pediatrycznym w szpitalu Withybush 

  Opcja ta opiera się na obecnie realizowanych usługach po wprowadzeniu w 2021 r. rozwiązań tymczasowych w związku z COVID-19.  

  Proponuje się, by PACU pozostał w szpitalu Glangwili, przy czym nie będzie takiego oddziału w szpitalu Withybush. Brak PACU w szpitalu Withybush oznacza, że dziecko z ostrą chorobą (chorobą wymagającą oceny stanu zdrowia) wymagające hospitalizacji (na noc) byłoby leczone w 24-godzinnej jednostce opieki stacjonarnej w szpitalu Glangwili.  

  W ramach tej opcji będzie możliwe realizowanie zamówionych wizyt ambulatoryjnych (dla dzieci, które nie wymagają natychmiastowej oceny stanu zdrowia, noclegu w szpitalu lub dla tych, które nie mają chorób długotrwałych) w szpitalu Withybush. Stanowi dodatkową usługę dla przychodni szybkiego dostępu (Rapid Access Clinic) - dla dzieci i młodzieży, które zostały skierowane przez lekarza rodzinnego/z oddziału ratunkowego do opieki innej niż pilna; na wizytę u pediatry w szpitalu Withybush w ciągu 72 godzin.  

  Co jest wyjątkowe lub nowe? 

  Niektóre dodatkowe usługi ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży w Withybush Hospital, ale bez PACU w Withybush Hospital (jest to ich najbliższy szpital). Opieka byłaby dostępna od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku. 


  Lepszy dostęp do opieki w poradniach w szpitalu Withybush poprzez przychodnię szybkiego dostępu. Umożliwiłoby to dziecku lub młodej osobie potrzebującej wizyty u pediatry na odbycie takiej wizyty w szpitalu Withybush (jeśli jest to ich najbliższy szpital) w ciągu 72 godzin od wstępnej oceny przeprowadzonej przez lekarza rodzinnego lub oddział ratunkowy (A&E)   

  A smiling Huw  Huw mieszka w Pembrokeshire.  

  Podczas zabawy z przyjaciółmi Huw upada i uszkadza sobie rękę. Zostaje przewieziony do szpitala Withybush, na oddział drobnych urazów, gdzie zostaje przebadany i wykonuje się badanie rentgenowskie. Rozpoznano u niego uszkodzenie tkanek miękkich. Po udzieleniu odpowiedniego poradnictwa Huw został odesłany do domu. Jeśli wymagana jest wizyta kontrolna, zostanie ona uzgodniona z lekarzem rodzinnym, ortopedą lub zespołem oddziału ratunkowego. 

  Kilka dni później Huw ma świszczący oddech w związku z czym odbywa wizytę u swojego lekarza rodzinnego. Po przebadaniu go lekarz decyduje, że pacjent wymaga dalszej oceny stanu zdrowia przez pediatrę. Lekarz rodzinny kieruje Huw do PACU w Glangwili, ponieważ wszystkie dzieci z ostrymi chorobami (choroba wymagająca oceny stanu zdrowia w momencie jej wystąpienia) wymagające przyjęcia do szpitala byłyby leczone w 24-godzinnej jednostce opieki stacjonarnej w Glangwili. Po wypisaniu ze szpitala Glangwili i na żądanie zespołu pediatrycznego, Huw będzie mógł umówić się na wizytę kontrolną w szpitalu Withybush od 9.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku. 

  Jeśli jest potrzeba pilnej pomocy 999 i o ile stosowne, pogotowie ratunkowe Welsh Ambulance Service NHS Trust (WAST) może przekierować Huw do oddziału ratunkowego szpitala Withybush w celu natychmiastowej interwencji. Istnieją procedury, dzięki którym Huw zostaje potraktowany priorytetowo – przebadany – celem ustabilizowania jego stanu. Po ustabilizowaniu sytuacji Huw zostaje przeniesiony na oddział pediatryczny w szpitalu Glangwili przez dedykowany pojazd pogotowia ratunkowego (DAV). 

  Ta opcja opiera się na rozwiązaniach, które funkcjonowały po zmianie w 2016 r., kiedy godziny otwarcia PACU w szpitalu Withybush zostały skrócone z dwudziestu czterech do ośmiu godzin dziennie, siedem dni w tygodniu, zamiast usługi 12-godzinnej, siedem dni w tygodniu  

  PACU w szpitalu Withybush będzie ponownie otwarty od 10.00 do 18.00, od poniedziałku do piątku. Personel będzie pracować w godzinach od 10.00 do 20.00, ale skierowania od lekarzy rodzinnych/służb podstawowej opieki zdrowotnej będą przyjmowane do 18.00.    

  W ramach tej opcji będą dostępne zaplanowane wizyty ambulatoryjne (dla dzieci, które nie wymagają natychmiastowej oceny stanu zdrowia, noclegu w szpitalu lub dla tych, które nie mają chorób długotrwałych) w szpitalu Withybush. Stanowi dodatkową usługę dla przychodni szybkiego dostępu (Rapid Access Clinic) - dla dzieci i młodzieży, które zostały skierowane przez lekarza rodzinnego/z oddziału ratunkowego do opieki innej niż pilna; na wizytę u pediatry w szpitalu Withybush w ciągu 72 godzin. 

  Co jest wyjątkowe lub nowe? 

  PACU w szpitalu Withybush będzie ponownie otwarty od 10.00–18.00, od poniedziałku do piątku. 


  W szpitalu Withybush zostaną wprowadzone kryteria oceny, aby zapewnić, że leczenie dzieci i młodzieży odbywa się we właściwych miejscach. 


  Zaplanowane wizyty ambulatoryjne w godzinach 9.00–17.00, od poniedziałku do piątku będą dostępne w ramach tej opcji, ale zakres świadczeń zostanie prawdopodobnie ograniczony ze względu na potrzebę przeznaczenia przestrzeni dla PACU. 


  Pozwoliłoby to dziecku lub młodej osobie potrzebującej wizyty u pediatry w ciągu 72 godzin od wstępnej oceny przeprowadzonej przez lekarza rodzinnego lub oddział ratunkowy (A&E) na przyjęcie w szpitalu Withybush (jeśli jest to ich najbliższy szpital). Jednak poziom aktywności prawdopodobnie będzie ograniczony ze względu na przestrzeń wymaganą do dostarczenia PACU. 

  Huw mieszka w Pembrokeshire. 

  Podczas zabawy z przyjaciółmi Huw upada i rani rękę. Zostaje przewieziony na oddział drobnych urazów szpitala Withybush, gdzie zostaje przebadany i wykonuje się badanie rentgenowskie. 

  Rozpoznano u niego uszkodzenie tkanek miękkich i po udzieleniu stosownego poradnictwa Huw został odesłany do domu. Jeśli wymagana jest wizyta kontrolna, zostanie ona uzgodniona z lekarzem rodzinnym, ortopedą lub zespołem oddziału ratunkowego. 

  Kilka dni później Huw ma świszczący oddech i zostaje przebadany przez lekarza rodzinnego w przychodni. Następnie lekarz decyduje, że Huw wymaga dalszej oceny stanu zdrowia przez pediatrę.  

  Lekarz rodzinny kieruje Huw do PACU w szpitalu Withybush. Po przybyciu Huw zostaje przebadany. Istnieje plan opieki. Jeśli organizm Huw dobrze zareaguje na otrzymaną pomoc, pozostanie w szpitalu Withybush (10.00-20.00), a następnie zostanie wypisany do domu. W przypadku wypisania do domu i na żądanie zespołu pediatrycznego Huw będzie mógł umówić się na wizytę kontrolną w szpitalu Withybush w godzinach 9.00-17.00, od poniedziałku do piątku. 

  Jeśli stan Huw ulegnie pogorszeniu lub wymaga pozostania w szpitalu na noc, zostanie przewieziony na oddział dziecięcy w szpitalu Glangwili przez DAV z bazą w szpitalu Withybush. Po wypisaniu z Glangwili i na żądanie zespołu pediatrycznego Huw będzie mógł umówić się na wizytę kontrolną w szpitalu Withybush w godzinach 9.00–17.00, od poniedziałku do piątku. 

  Jeśli zaistnieje potrzeba skorzystania z 999, o ile stosowne, pogotowie ratunkowe Welsh Ambulance Service NHS Trust (WAST) może przekierować Huw do oddziału ratunkowego szpitala Withybush w celu natychmiastowej interwencji. Wprowadzono procedury, dzięki którym Huw będzie potraktowany priorytetowo – zostanie przyjęty i przebadany, a jego stan ustabilizowany. Po ustabilizowaniu sytuacji Huw zostanie przewieziony do oddziału dziecięcego szpitala Glangwili przez DAV. 

  Opcja 3 jest taka sama jak opcja 2, ale obejmuje pewne dodatkowe usługi: 

  Co jest unikalne lub nowe w stosunku do opcji 2? 

  Tak samo jak w przypadku opcji 2, PACU w szpitalu Withybush od 10:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku. Poziom aktywności ambulatoryjnej będzie prawdopodobnie ograniczony ze względu na przestrzeń wymaganą do PACU, ale z pewnymi dodatkowymi usługami, takimi jak świadczenie niektórych zabiegów innych niż nagłe, takich jak radiologia, oraz opieka dzienna dla osób, na przykład powracających po leki lub zmiana opatrunku 

  Oddział ratunkowy w szpitalu Glangwili będzie świadczyć udoskonalone usługi, zapewniając dzieciom i młodzieży bardziej pozytywne doświadczenia po przybyciu do szpitala, na przykład dzięki specjalnej poczekalni. 

  Personel oddziału ratunkowego w szpitalach Withybush i Glangwili zostanie dodatkowo przeszkolony w zakresie leczenia dzieci i młodzieży w przypadkach, w których opinia pediatry konsultanta nie jest potrzebna natychmiast. 

  Dodatkowe szkolenie dla personelu pediatrycznego (z siedzibą w PACU) w szpitalu Glangwili w celu wprowadzenia zmian w kierowaniu działalnością oddziału ratunkowego. Mogą one dotyczyć poprawy wstępnej oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży po przybyciu na oddział ratunkowy; poprawy doświadczeń pacjentów w nagłych przypadkach oraz odpowiedniego postępowania w takich sytuacjach (w tym przeprowadzenie szybkiej kontroli przez zespół pediatryczny). 

  Huw mieszka w Pembrokeshire.  

  Podczas zabawy z przyjaciółmi Huw upada i rani rękę. Zostaje zabrany na oddział drobnych urazów w szpitalu Withybush, gdzie jest przebadany i wykonuje się badanie rentgenowskie. Rozpoznano u niego uszkodzenie tkanek miękkich i po udzieleniu mu stosownego poradnictwa został odesłany do domu.  

  Należy poprawić doświadczenia dzieci i młodzieży. Personel oddziału ratunkowego będzie dodatkowo przeszkolony w zakresie leczenia dzieci i młodzieży w przypadkach, gdy pediatra konsultant nie jest wymagany. Jeśli potrzebna jest wizyta kontrolna, zostanie ona uzgodniona z lekarzem rodzinnym Huw, ortopedą lub zespołem oddziału ratunkowego. 

  Kilka dni później Huw ma świszczący oddech i zostaje przyjęty w przychodni przez swojego lekarza rodzinnego. Po przebadaniu go lekarz decyduje, że pacjent wymaga dalszej oceny stanu zdrowia przez pediatrę. Kieruje Huw do PACU w szpitalu Withybush. Po przybyciu Huw zostaje przebadany. Istnieje plan opieki. Jeśli organizm Huw zareaguje dobrze na otrzymaną pomoc, pozostanie w szpitalu Withybush (10.00-20.00), a następnie zostanie odesłany do domu. Po wypisaniu z oddziału i na żądanie zespołu pediatrycznego Huw będzie mógł umówić się na wizytę kontrolną w szpitalu Withybush w godzinach 9.00–17.00, od poniedziałku do piątku. 

  Jeśli stan Huw ulegnie pogorszeniu lub będzie potrzeba, by został na noc, zostanie przewieziony na oddział dziecięcy w szpitalu Glangwili przez DAV z bazą w szpitalu Withybush. Doświadczenia dzieci i młodzieży w szpitalu Glangwili powinny być lepsze dzięki dodatkowym szkoleniom i inwestycjom w personel, aby stale wspierać zwiększoną liczbę przyjmowanych dzieci i młodych osób. Po odesłaniu do domu ze szpitala Glangwili i na żądanie zespołu pediatrycznego, Huw będzie mógł umówić się na wizytę kontrolną w szpitalu Withybush w godzinach 9.00–17.00, od poniedziałku do piątku. 

  Jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z 999 i o ile stosowne, pogotowie ratunkowe Welsh Ambulance Service NHS Trust (WAST) może przekierować Huw do oddziału ratunkowego szpitala Withybush w celu natychmiastowej interwencji medycznej. Istnieją procedury, dzięki którym Huw jest traktowany priorytetowo - zostaje przebadany, a jego stan ustabilizowany. Po ustabilizowaniu sytuacji Huw zostanie przewieziony do oddziału dziecięcego szpitala Glangwili przez DAV. 

  Jak oceniono opcje?

  Chociaż nasza instytucja nie ma preferowanego wariantu, przeprowadzono wstępną ocenę punktową z udziałem 25 kluczowych interesariuszy, w tym rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, Llais, dawniej - Wspólnotowa Rada Zdrowia, oraz pracowników. Poproszono ich o ocenę różnych kryteriów w oparciu o to, czego dowiedzieli się ciągu spotkania. Uwzględniono podsumowanie analizy SWOT (mocnych stron, słabości, szans i zagrożeń), którą przeprowadzono w przypadku każdej opcji. 

   

   

  Opcja 1 (poprzednio opcja C): Niektóre dodatkowe usługi ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży w szpitalu Withybush, ale brak PACU w szpitalu Withybush

  Opcja 1

  Możliwości kliniczne to mocna strona opcji 1. Z tym aspektem wiąże się rozważenie, w jakim stopniu rozwiązania spełniają wymagane normy. W przypadku opcji 1 do świadczenia usług wymagana jest jedynie minimalna dodatkowa rekrutacja, wykraczająca poza istniejący model zatrudnienia. Planowany model pracy od godz. 09:00 do 17:00 spełnia potrzeby pacjentów i ogranicza ryzyko oszacowane dla poprzedniej usługi. 


  Efektywność zatrudnienia – zakres, w jakim można zapewnić usługi personelu szpitalnego jest mocną stroną opcji 1. Do świadczenia usług potrzebna jest jedynie minimalna dodatkowa rekrutacja, wykraczająca poza istniejący model zatrudnienia. 


  Dostępność usług w opcji 1, czyli jak łatwo dostępne będą usługi dla osób ich potrzebujących lub osób odwiedzających, ma swoje mocne i słabe strony. Do oddziału Puffin Ward jest łatwy dostęp i jest on czytelnie oznakowany. Miejsce to jest znane tutejszym dzieciom i ich rodzinom/opiekunom. Po godzinie 09:30 wydzielony parking, w tym parking dla osób niepełnosprawnych, nie jest łatwo dostępny na terenie Withybush Hospital. 


  Wdrażanie w opcji 1, czyli jak łatwe będzie szybkie opracowanie i wdrożenie proponowanego rozwiązania (opcji), ma mocne strony i możliwości. Do wdrożenia tego modelu nie są potrzebne większe zmiany strukturalne, a jedynie drobne ulepszenia o charakterze wykończeniowym. Istnieją również możliwości zwiększenia powierzchni pomieszczeń klinicznych, co będzie wymagało niewielkich robót budowlanych.  


  W zakresie udogodnień opcja 1 ma mocne strony i możliwości – istnieje szereg udogodnień, od łóżek przeznaczonych do użytku nocnego zarówno dla dzieci, jak i rodziców, po łatwo dostępne wyżywienie, rozrywkę dla dzieci, pobliski parking itp. oraz odpowiednie wnętrza, które są nowoczesne, czyste i zaprojektowane z myślą o dzieciach. Specjalnie zbudowany oddział (Puffin Ward) pomaga nam wdrażać nasze modele kliniczne (podlegające ograniczeniom w zakresie miejsca w pomieszczeniach klinicznych). Po godzinie 09:30 wydzielony parking, w tym parking dla osób niepełnosprawnych, nie jest łatwo dostępny na terenie Withybush Hospital. Jeśli chodzi o zakwaterowanie, model ten nie przewiduje noclegów, więc nie ma w tym zakresie dodatkowych wymagań wykraczających poza te, które są niezbędne do świadczenia usług klinicznych. 


  Dostępność międzyusługowa ma mocne strony i możliwości w opcji 1. Oznacza łatwy dostęp do usług pokrewnych w tej samej placówce, takich jak usługi w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Istnieje możliwość włączenia pracy wielosystemowej/wielousługowej z jednym punktem dostępu/diagnozowania itp. (chociaż jest to już częściowo realizowane na terenie Withybush Hospital) równocześnie z pozytywnie zweryfikowanymi usługami świadczonymi na rzecz społeczności lokalnej, co również poprawi możliwości współpracy. 


  Bezpieczny system transportu międzyszpitalnego, tj. specjalna karetka do transportu chorych dzieci między szpitalami Withybush Hospital a Glangwili Hospital ma zarówno mocne, jak i słabe strony w opcji 1. Istnieje obecnie infrastruktura transportowa (np. specjalny pojazd pogotowia ratunkowego (DAV) oraz usługa Wales and West Acute Transport for Children Service (WATCh)). Stwierdzone słabe punkty odnoszą się do dostępności odpowiednio przeszkolonego personelu medycznego – na potrzeby bardziej pogłębionej opieki medycznej, zwłaszcza w odniesieniu do przemieszczania się między poszczególnymi jednostkami służby zdrowia. Ta grupa pacjentów jednak rzadziej wymaga pilnego transferu albo transferu w nagłych wypadkach, więc istnieje możliwość ponownej analizy zlecania usług transferu. 


  Wpływ na ludzi – czy propozycja ma negatywny wpływ na grupy społeczne? Opcja 1 oferuje mocne i słabe strony, możliwości i zagrożenia. Dzieci i młodzież na obszarach Pembrokeshire i South Ceredigion odczują skutki, ponieważ korzystanie z pomocy w przypadkach ostrych będzie wymagać pokonywania większych odległości. Skutki prawdopodobnie odczują kobiety, które częściej niż mężczyźni pełnią rolę głównych opiekunów. Istnieje również wpływ społeczno-ekonomiczny na zatrudnienie i edukację. Mocną stroną tej opcji jest bliższy dostęp do niektórych form opieki medycznej, w przypadku gdzie Withybush Hospital jest najbliższym szpitalem, co w miarę możliwości zmniejsza pokonywane odległości na wizyty ambulatoryjne, jednodniowe i kontrolne. 

  PACU w Withybush Hospital od 10:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku. Poziom aktywności ambulatoryjnej prawdopodobnie będzie ograniczony ze względu na przestrzeń wymaganą do PACU

  Możliwości kliniczne w przypadku opcji 2, w tym rozważenie w jakim stopniu rozwiązania spełniają wymagane normy, ma słabe punkty oraz możliwości. Wymagania kadrowe przekraczają możliwości obecnego modelu zatrudnienia – konieczna będzie spora rekrutacja. Zwiększone ryzyko kliniczne dla pacjentów, którzy mogą wymagać transferu do leczenia szpitalnego (obejmuje to opiekę rutynową i intensywną). Możliwość rekrutacji. 


  Efektywność zatrudnienia – zakres, w jakim można zapewnić usługi personelu szpitalnego stwarza możliwości i zagrożenia w opcji 2. Z zastrzeżeniem rekrutacji i planowania zatrudnienia: uprzednie trudności kadrowe spowodowały konieczność wprowadzenia tymczasowych zmian w usługach. Im większej liczby pracowników potrzeba, tym większe ryzyko, że nie będziemy w stanie utrzymać modelu zatrudnienia w Withybush Hospital i zachować modelu zatrudnienia w Glangwili Hospital (zwłaszcza na stanowiskach wyższego szczebla specjalistów (SASG)), co wpłynęłoby na świadczenie usług w całej zachodniej Walii. Opcja stwarza okazję do przebudowy i rekrutacji. 


  Dostępność usług, czyli jak łatwo dostępne będą usługi dla osób ich potrzebujących lub osób odwiedzających, jest mocną stroną opcji 2. Opcja ta oferuje lokalną, bardziej zrównoważoną opiekę dla szerszej gamy przypadków klinicznych; model ten maksymalizuje opiekę bliżej miejsca zamieszkania w przypadku rutynowej i pilnej (nie nagłej) opieki medycznej. 


  Wdrażanie, czyli jak łatwe będzie szybkie opracowanie i wdrożenie proponowanego rozwiązania (opcji), ma słabe punkty i zagrożenia w opcji 2. Powodzenie tej opcji zależy od udanej rekrutacji i planowania kadrowego, planowania stanowisk pracy, zasad zmian organizacyjnych, przebudowy środowiskowej i związanych z tym wydatków.  


  W zakresie udogodnień opcja 2 ma mocne i słabe strony – istnieje szereg udogodnień, od łóżek przeznaczonych do użytku nocnego zarówno dla dzieci, jak i rodziców, po łatwo dostępne wyżywienie, rozrywkę dla dzieci, pobliski parking itp. oraz odpowiednie wnętrza, które są nowoczesne, czyste i zaprojektowane z myślą o dzieciach. Specjalnie zbudowany oddział (Puffin Ward) pomaga nam wdrażać nasze modele kliniczne (podlegające ograniczeniom w zakresie miejsca w pomieszczeniach klinicznych). Po godzinie 09:30 wydzielony parking, w tym parking dla osób niepełnosprawnych, nie jest łatwo dostępny na terenie Withybush Hospital. Ten model nie przewiduje noclegów, więc w zakresie zakwaterowania nie ma dodatkowych wymagań wykraczających poza te, które są niezbędne do świadczenia usług klinicznych. 


  Dostępność międzyusługowa ma możliwości w opcji 2. Oznacza łatwy dostęp do usług pokrewnych w tej samej placówce, takich jak usługi w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Istnieje możliwość włączenia pracy wielosystemowej/wielousługowej z jednym punktem dostępu/diagnozowania itp. (chociaż jest to już częściowo realizowane na terenie Withybush Hospital) równocześnie z pozytywnie zweryfikowanymi usługami świadczonymi na rzecz społeczności lokalnej, co również poprawi możliwości współpracy. 


  Bezpieczny system transportu międzyszpitalnego, tj. specjalna karetka do transportu chorych dzieci między szpitalami Withybush Hospital a Glangwili Hospital ma zarówno mocne, jak i słabe strony w przypadku opcji 2. Istnieje obecnie infrastruktura transportowa (np. specjalny pojazd pogotowia ratunkowego (DAV) oraz usługa Wales and West Acute Transport for Children Service (WATCh)). Stwierdzone słabe punkty odnoszą się do dostępności odpowiednio przeszkolonego personelu medycznego – na potrzeby bardziej pogłębionej opieki medycznej, zwłaszcza w odniesieniu do przemieszczania się między poszczególnymi jednostkami służby zdrowia. Istnieje możliwość ponownej analizy zlecenia specjalistycznych usług transportowych w celu zminimalizowania ryzyka. 


  Wpływ na ludzi – czy propozycja ma negatywny wpływ na grupy społeczne? Opcja 2 ma mocne i słabe strony, możliwości i zagrożenia z tym związane. Dzieci i młodzież na obszarach Pembrokeshire i South Ceredigion odczują skutki, ponieważ opieka w przypadkach ostrych będzie wymagać pokonywania większych odległości. Skutki prawdopodobnie odczują kobiety, które częściej niż mężczyźni pełnią rolę głównych opiekunów. Istnieje również wpływ społeczno-ekonomiczny na zatrudnienie i edukację. Zaletą tej opcji jest to, że opieka medyczna może być świadczona bliżej miejsca zamieszkania, a usługa PACU może skrócić nieco dodatkowy czas podróży w godzinach pracy. 

  Tak samo jak w przypadku opcji 2, PACU w szpitalu Withybush od 10:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku. Poziom aktywności ambulatoryjnej będzie prawdopodobnie ograniczony ze względu na przestrzeń wymaganą do PACU, ale z pewnymi dodatkowymi usługami, takimi jak świadczenie niektórych nienagłych zabiegów, takich jak radiologicznych oraz opieki dziennej dla tych, którzy np. przychodzą po leki lub na zmianę opatrunku. Pełną analizę SWOT zastosowaną przez zainteresowane strony oraz inne informacje wykorzystywane do stworzenia punktacji dla każdej z opcji można znaleźć w dokumentach technicznych na naszej stronie internetowej:

  Możliwości kliniczne w przypadku opcji 3, w tym rozważenie w jakim stopniu rozwiązania spełniają wymagane normy, ma słabe punkty oraz możliwości w opcji 3. Wymagania kadrowe przekraczają możliwości obecnego modelu zatrudnienia – konieczna będzie spora rekrutacja. Zwiększone ryzyko kliniczne dla pacjentów, którzy mogą wymagać transferu do leczenia szpitalnego (obejmuje to opiekę rutynową i intensywną). Możliwość rekrutacji. 


  Efektywność zatrudnienia – zakres, w jakim można zapewnić usługi personelu szpitalnego stwarza możliwości i zagrożenia dla opcji 3. Z zastrzeżeniem rekrutacji i planowania zatrudnienia: uprzednie trudności kadrowe spowodowały konieczność wprowadzenia tymczasowych zmian w usługach. Im większej liczby pracowników potrzeba, tym większe ryzyko, że nie będziemy w stanie utrzymać modelu zatrudnienia w Withybush Hospital i zachować modelu zatrudnienia w Glangwili Hospital (zwłaszcza na stanowiskach wyższego szczebla specjalistów (SASG)), co wpłynęłoby na świadczenie usług w całej zachodniej Walii. Opcja stwarza okazję do przebudowy i rekrutacji. 


  Dostępność usług, czyli jak łatwo dostępne będą usługi dla osób ich potrzebujących lub osób odwiedzających jest mocną stroną opcji 3. Opcja ta oferuje lokalną, bardziej zrównoważoną opiekę dla szerszej gamy przypadków klinicznych; model ten maksymalizuje opiekę bliżej miejsca zamieszkania w przypadku rutynowej i pilnej (nie nagłej) opieki medycznej. 


  Wdrażanie, czyli jak łatwe będzie szybkie opracowanie i wdrożenie proponowanego rozwiązania (opcji), ma słabe punkty i zagrożenia w opcji 3. Powodzenie tej opcji zależy od udanej rekrutacji i planowania kadrowego, planowania stanowisk pracy, zasad zmian organizacyjnych, przebudowy środowiskowej i związanych z tym wydatków. 


  W zakresie udogodnień opcja 3 ma mocne i słabe strony – istnieje szereg udogodnień, od łóżek przeznaczonych do użytku nocnego zarówno dla dzieci, jak i rodziców, po łatwo dostępne wyżywienie, rozrywkę dla dzieci, pobliski parking itp. oraz odpowiednie wnętrza, które są nowoczesne, czyste i zaprojektowane z myślą o dzieciach. Specjalnie zbudowany oddział (Puffin Ward) pomaga nam wdrażać nasze modele kliniczne (podlegające ograniczeniom w zakresie miejsca w pomieszczeniach klinicznych). Po godzinie 09:30 wydzielony parking, w tym parking dla osób niepełnosprawnych, nie jest łatwo dostępny na terenie Withybush Hospital. Ten model nie przewiduje noclegów, więc w zakresie zakwaterowania nie ma dodatkowych wymagań wykraczających poza te, które są niezbędne do świadczenia usług klinicznych. 


  Dostępność międzyusługowa ma możliwości w opcji 3. Oznacza łatwy dostęp do usług pokrewnych w tej samej placówce, takich jak usługi w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Istnieje możliwość włączenia pracy wielosystemowej/wielousługowej z jednym punktem dostępu/diagnozowania itp. (chociaż jest to już częściowo realizowane na terenie Withybush Hospital) równocześnie z pozytywnie zweryfikowanymi usługami świadczonymi na rzecz społeczności lokalnej, co również poprawi możliwości współpracy. 


  Bezpieczny system transportu międzyszpitalnego, tj. specjalna karetka do transportu chorych dzieci między szpitalami Withybush Hospital a Glangwili Hospital ma zarówno mocne, jak i słabe strony w przypadku opcji 3. Istnieje obecnie infrastruktura transportowa (np. specjalny pojazd pogotowia ratunkowego (DAV) oraz usługa Wales and West Acute Transport for Children Service (WATCh)). Stwierdzone słabe punkty odnoszą się do dostępności odpowiednio przeszkolonego personelu medycznego – na potrzeby bardziej pogłębionej opieki, zwłaszcza w odniesieniu do przemieszczania się między poszczególnymi jednostkami służby zdrowia. Istnieje możliwość ponownej analizy zlecenia specjalistycznych usług transportowych w celu zminimalizowania ryzyka. 


  Wpływ na ludzi – czy propozycja ma negatywny wpływ na grupy społeczne? Opcja 3 ma mocne i słabe strony, możliwości i zagrożenia z tym związane. Dzieci i młodzież na obszarach Pembrokeshire i South Ceredigion odczują skutki, ponieważ opieka w przypadkach ostrych będzie wymagać pokonywania większych odległości. Skutki prawdopodobnie odczują kobiety, które częściej niż mężczyźni pełnią rolę głównych opiekunów. Istnieje również wpływ społeczno-ekonomiczny na zatrudnienie i edukację. Zaletą tej opcji jest to, że opieka może być świadczona bliżej miejsca zamieszkania, a usługa PACU może skrócić nieco dodatkowy czas podróży w godzinach pracy. 

   

  25 kluczowych interesariuszy oceniło, jak dobrze ich zdaniem poszczególne opcje spełniają (lub uwzględniają) każde z kryteriów, co odzwierciedlają ich wyniki. Każda opcja uzyskała wynik od 1 do 10 (1 oznacza spełnienie kryteriów w najmniej zadowalający sposób, a 10 w pełni spełnia kryteria). Wyniki te zostały przesłane anonimowo za pośrednictwem platformy internetowej. Więcej informacji na temat tego procesu można znaleźć w dokumentach technicznych na naszej stronie internetowej.

  Opcje zostały ocenione w następujący sposób:

  W odniesieniu do oceny kryteriów możliwości klinicznych (co oznacza, jak dobrze zdaniem opiniodawców opcja może zaspokoić potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży w Pembrokeshire) – opcja 1 ( uprzednio opcja C) uzyskała 213 punktów, opcja 2 (uprzednio opcja B) uzyskała 166 punktów, a opcja 3 (uprzednio opcja B2) uzyskała 166 punktów. 


  W odniesieniu do oceny kryteriów efektywności zatrudnienia (co oznacza, jak dobrze zdaniem opiniodawców będziemy w stanie zapewnić usługi personelu medycznego w ramach modelu, aby sprostać potrzebom dzieci i młodzieży w Pembrokeshire) – opcja 1 uzyskała 214 punktów, opcja 2 uzyskała 143 punkty, a opcja 3 uzyskała 146 punktów. 


  Pod względem punktacji bezpiecznego systemu transportu międzyszpitalnego (co oznacza, jak sprawnie moglibyśmy transportować dzieci między szpitalami, np. specjalnym pojazdem pogotowia ratunkowego (DAV)) – opcja 1 uzyskała 171 punktów, opcja 2 uzyskała 140 punktów, a opcja 3 uzyskała 144 punkty. 


  W odniesieniu do oceny kryteriów wdrażania (co oznacza, jak szybko można wdrożyć daną opcję), opcja 1 uzyskała 213 punktów, opcja 2 uzyskała 145 punktów, a opcja 3 uzyskała 134 punkty. 


  Oceniając kryteria dostępności usług (co oznacza, jak często pacjenci musieliby podróżować do Glangwili Hospital, zamiast pozostać w Withybush Hospital) – opcja 1 uzyskała 175 punktów, opcja 2 uzyskała 188 punktów, a opcja 3 uzyskała 191 punktów. 


  Oceniając udogodnienia (w tym odpowiednie wnętrza), interesariusze uwzględnili takie czynniki, jak liczba pojedynczych pomieszczeń zamiast wydzielonych przestrzeni, place zabaw/poczekalnie przyjazne dzieciom i młodzieży, zakwaterowanie dla rodziców, przystosowane dla osób niepełnosprawnych miejsca do przebierania się i mycia, a także przystępne ceny wizyt/pobytów dla rodzin (koszty posiłków, transportu itp.). Opcja 1 uzyskała 181 punktów, opcja 2 uzyskała 181 punktów, a opcja 3 uzyskała 177 punktów. 


  W odniesieniu do oceny dostępności międzyusługowej (co oznacza dostęp do usług wsparcia poza oddziałem w celu zapewnienia specjalistycznej opieki, np. anestezjologicznej), opcja 1 uzyskała 154 punkty, opcja 2 uzyskała 159 punktów, a opcja 3 uzyskała 159 punktów. 


  W odniesieniu do kryteriów wpływu na ludzi (tj. czy niektóre z osób odczuwają skutki w większym stopniu niż inne), opcja 1 uzyskała 157 punktów, opcja 2 uzyskała 162 punkty, a opcja 3 uzyskała 162 punkty. 


  W odniesieniu do kryteriów wpływu na ludzi (tj. czy niektóre z osób odczuwają skutki w większym stopniu niż inne), opcja 1 uzyskała 157 punktów, opcja 2 uzyskała 162 punkty, a opcja 3 uzyskała 162 punkty. 


  Opcja 1 uzyskała najwyższy ogólny wynik (1478), ale najniższy wynik pod kątem dostępności i wpływu na ludzi oraz taki sam wynik jak opcja 2 w kategorii udogodnień i wyposażenia. Opcja 2 (1284) uzyskała wynik nieznacznie wyższy niż opcja 3 (1279) ogółem, ale najniższy pod względem możliwości kadrowych i bezpiecznego systemu transportu międzyszpitalnego. Uzyskała taki sam wynik jak opcja 3 w kategorii możliwości klinicznych. Opcja 3, która opiera się na opcji 2 (transport) – uzyskała najniższy ogólny wynik, w tym najniższy wynik w kategorii możliwości dostarczenia usług i udogodnień (w tym dostosowania przestrzeni wewnątrz). Ta opcja uzyskała natomiast najwyższy ogólny wynik w kategorii dostępności. 

  Wniosek, który nasuwa się po przeanalizowaniu tych ocen jest taki, że wszystkie trzy opcje mają wyraźne zalety i wady, co zostało odzwierciedlone w wynikach. Pełen raport można znaleźć w obszarze dokumentacji technicznej na naszej stronie internetowej.

  Istnieje kilka podobnych i klika różnych czynników w tych trzech opcjach. Można zapoznać się z podsumowaniem podobieństw i różnic, które przedstawione są w poniższej tabeli: 

   

  Oddziały drobnych urazów dla osób poniżej 16 roku życia w szpitalach Glangwili i Withybush. 


  Opieka w nagłych przypadkach (wypadek i pilny przypadek) dla osób poniżej 16 roku życia w dalszym ciągu jest świadczona w szpitalu Glangwili. 


  Brak nocnej/weekendowej opieki pediatrycznej w szpitalu Withybush. 


  Opieka pediatryczna w szpitalu Glangwili pozostanie bez zmian, przy czym dojdzie do inwestycji w zatrudnienie personelu PACU w Carmarthen, aby móc trwale leczyć dzieci lub młodych ludzi, którzy wcześniej udawaliby się do szpitala Withybush. 


  Procedury zapewniające dzieciom i młodzieży przybywającym do szpitala Withybush w stanie zagrożenia życia najlepszą opiekę w najbardziej odpowiednim miejscu.  


  Dedykowany pojazd pogotowia ratunkowego (DAV) będzie w dalszym ciągu dostępny celem nagłego/pilnego transportu dzieci i młodzieży z Pembrokeshire do szpitala Glangwili. 


  Udoskonalone połączenia telefoniczne/cyfrowe między gabinetami lekarskim w przychodniach w Pembrokeshire a personelem pediatrycznym w szpitalu Withybush. 

   

   

  W opcji 1 dostępna byłaby poradnia szybkiej interwencji Rapid Access Clinic dla dzieci i młodzieży, które zostały skierowane przez lekarza rodzinnego/oddział ratunkowy (A&E) do pediatry w Withybush Hospital w ciągu 72 godzin. W opcjach 2 i 3 zakres działalności byłby ograniczony ze względu na brak miejsca z powodu PACU.  


  W przypadku opcji 1 dostępne byłyby umówione wizyty ambulatoryjne (dla dzieci niewymagających natychmiastowego badania, pobytu nocnego lub dla pacjentów bez chorób chronicznych) w Withybush Hospital. W opcjach 2 i 3 zakres działalności byłby ograniczony ze względu na brak miejsca z powodu PACU. 


  W opcji 1 oddział PACU w Withybush Hospital, czynny w godz. 10-18 od poniedziałku do piątku, nie byłby dostępny. W opcjach 2 i 3 oddział PACU byłby dostępny. 


  W opcjach 1 i 2 nie uległoby zmianie świadczenie niektórych usług niebędących nagłymi przypadkami, takich jak badania radiologiczne oraz usługi opieki dziennej, np. odbiór leków lub zmiana opatrunku. Natomiast w przypadku opcji 3 sytuacja uległaby zmianie. 


  W opcjach 1 i 2 nie uległyby zmianie pogłębione usługi medyczne na oddziale ratunkowym Glangwili (A&E), zapewniające dzieciom i młodzieży lepsze warunki w momencie przyjazdu (np. poprzez wydzieloną poczekalnię). W opcji 3 uległoby to zmianie. 


  W opcjach 1 i 2 dodatkowe szkolenia dla personelu oddziałów ratunkowych (A&E) w obu szpitalach w zakresie leczenia dzieci i młodzieży, w przypadku gdy nie zachodzi konieczność natychmiastowego przeglądu lekarza pediatry, nie uległyby zmianie. W opcji 3 nastąpiłyby zmiany w tym zakresie. 


  W opcjach 1 i 2 nie zmieniłyby się kwestie dodatkowych szkoleń dla personelu pediatrycznego (PACU) w Glangwili Hospital, aby inaczej zarządzać działalnością oddziału ratunkowego (A&E) dla dzieci i młodzieży (na przykład usprawnienie wstępnych badań, poprawa doświadczeń w nagłych przypadkach i zapewnienie, że podjęte zostają odpowiednie działania). W opcji 3 wystąpiłyby różnice. 


  Szacowane dodatkowe koszty w przypadku opcji 1 wynoszą 880 tys. funtów, w przypadku opcji 2 dodatkowy koszt wyniósłby 1,3 mln funtów, a w przypadku opcji 3 dodatkowy koszt wyniósłby 1,3 mln funtów + koszty szkoleń wewnętrznych. 

  Z kim chcemy rozmawiać i kogo wysłuchać?

  Dziękujemy za poświęcenie nam czasu i podzielenie się swoimi przemyśleniami. Konsultujemy się ze wszystkimi pracownikami, dziećmi i młodzieżą oraz społecznościami, które mieszkają, pracują lub są zainteresowane usługami w pilnych i nagłych przypadkach dla dzieci i młodzieży świadczonymi w naszym regionie, a także z kluczowymi interesariuszami.  

  Zdajemy sobie sprawę, że ludzie mają na względzie różne interesy i perspektywy. Możliwe, że: 

  • korzysta Pan/i z naszych usług 

  • jest rodzicem/ opiekunem osoby, która korzysta z naszych usług 

  • współpracuje z nami jako pracownik, student lub wolontariusz 

  • reprezentuje organizację, na którą nasze propozycje mogą mieć wpływ  

  • interesuje się zdrowiem i dobrym samopoczuciem dzieci  

  Ważne jest zatem, abyśmy wysłuchali opinii wszystkich.  

   

  Co chcemy widzieć?

  Potrzebujemy trwałego i zrównoważonego rozwiązania w obszarze świadczenia usług dla dzieci i młodzieży w nagłych i pilnych przypadkach na południu regionu Hywel Dda. Podjęto wiele działań, aby zawęzić przedmiot konsultacji do trzech opcji. Na tym etapie nie mamy preferowanego wariantu świadczenia pediatrycznych usług w pilnych i nagłych przypadkach w szpitalach Withybush i Glangwili od teraz do czasu powstania proponowanej nowej sieci szpitali. 

  W tej konsultacji poprosimy Pana/ią o poinformowanie nas o:  

  • stosowności każdej z trzech opcji pod kątem dostarczania usług pediatrycznych w nagłych i pilnych przypadkach w szpitalach Withybush i Glangwili od teraz do czasu stworzenia proponowanej nowej sieci szpitali  

  • pozytywnych i negatywnych skutkach, które uważa Pan/i, że są związane z każdą z trzech opcji. Poinformowanie nas o nich pomoże nam w miarę możliwości świadomie ich unikać, poradzić sobie z nimi lub zmniejszać ich wpływ. 

  • wszystkim, co według Pana/i musimy wziąć pod uwagę – czekamy na wszelkie nowe pomysły.

  Pana/i poglądy są dla nas ważne i mogą wpłynąć na przyszłe decyzje dotyczące preferowanej opcji świadczeń pediatrycznych w pilnych i nagłych przypadkach w szpitalach Withybush i Glangwili od chwili obecnej do powstania proponowanej nowej sieci szpitali. Zarząd spotka się jeszcze w tym roku (spodziewamy się, że pod koniec 2023 r.), aby rozważyć Pana/i opinie, a także inne informacje i dowody, aby wybrać najbardziej odpowiednią opcję. 

  Członkowie zarządu wezmą pod uwagę wszystko, czego dowiedzieli się przed konsultacjami i w ich trakcie. Przeanalizują też ocenę skutków w kontekście zasad równości, której celem jest ustalenie, w jaki sposób nowe rozwiązanie może odbić się na różnych społecznościach i co należy zrobić, aby zmniejszyć negatywny wpływ. Rozważą również wszelkie nowe informacje, które mogą wyjść na jaw w wyniku konsultacji. 

  Ważne jest, aby wiedzieć, że konsultacja ma na celu omówienie świadczeń pediatrycznych w nagłych i pilnych przypadkach w szpitalach Withybush i Glangwili. Oznacza to, że następujące usługi nie są otwarte na wpływ w ramach tej konsultacji: 

  • Szpitalne świadczenia pediatryczne w Prince Philip Hospital (drobne urazy) i Bronglais General Hospital (całodobowa jednostka opieki stacjonarnej) 

  • Planowana opieka pediatryczna i świadczenia środowiskowe w zakresie opieki pediatrycznej na całym obszarze działania Hywel Dda University Health Board 

  Zasady równości i wpływ na zdrowie

  Zmiany w obszarze usług zdrowotnych i opiekuńczych wpłyną na nas wszystkich mieszkających w regionie Hywel Dda, niezależnie od wieku, płci, niepełnosprawności (fizycznej, zdrowia psychicznego i trudności w uczeniu się), rasy, religii i przekonań, orientacji seksualnej, korekta płci (ang. gender reassignment), małżeństwa lub związków partnerskich lub ciąży i macierzyństwa.  

  Naszym obowiązkiem jest dopilnować, by nasze propozycje były sprawiedliwe dla wszystkich i zwrócić szczególną uwagę na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. W przypadku tej proponowanej zmiany usług jesteśmy świadomi, że szczególnie należy zaangażować się we współpracę z dziećmi, młodzieżą, ich rodzicami i opiekunami. 

  Dla każdej opcji opracowaliśmy tzw. ocenę skutków w kontekście zasad równości (ang. Equality Impact Assessment, EQIA) – w sumie trzy oceny. Można uzyskać dostęp do pełnych wersji wszystkich trzech ocen EQIA, odwiedzając nasze strony internetowe poświęcone konsultacjom i sekcję „Dokumenty techniczne”. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod adresem: inclusion.hdd@wales.nhs.uk

  W ocenach EQIA uwzględniono przegląd potencjalnych pozytywnych i negatywnych skutków dla społeczności oraz sposobu, w jaki będziemy je łagodzić i wypełniać nasze obowiązki w zakresie równości. Dokument ma służyć pomocą decydentom w rozważaniu przyszłych zmian. 

  Zaktualizowaliśmy dokumenty EQIA w ramach prac, które wykonaliśmy, selekcjonując trzy opcje dotyczące usług dla dzieci i młodzieży. Dokument będzie stale aktualizowany, w miarę jak zdobywamy więcej informacji. Więcej informacji można znaleźć w obszarze dokumentacji technicznej na naszej stronie internetowej. 

  Planujemy również ukierunkować nasze zaangażowanie we współpracę z grupami o chronionych charakterystykach (zwanych „osobami o chronionych cechach”) lub osobami, które mogą być dotknięte zmianami w dostarczaniu usług, na przykład dzieci i ich opiekunowie. Informacje uzyskane od tych grup będą uwzględniane w ocenach EQIA, w miarę jak zdobywamy więcej informacji. 

  Niektóre osoby o chronionej charakterystyce mogą być w niekorzystnej sytuacji lub napotykać większe trudności, gdy próbują uzyskać dostęp do usług opieki zdrowotnej. Ustawa o równości (The Equality Act) z 2010 r. chroni osoby przed traktowaniem ich gorzej niż innych ludzi ze względu na: 

  • Wiek 

  • Niepełnosprawność 

  • Korekta płci (Gender reassignment) 

  • Małżeństwo i związek partnerski 

  • Ciąża i macierzyństwo 

  • Rasa  

  • Religia i przekonania (w tym brak przekonań religijnych)  

  • Płeć 

  • Orientacja seksualna 

   

  W naszej polityce i sposobie pracy mamy obowiązek: 

  • Ograniczać dyskryminację, nękanie, wiktymizację i inne zachowania zabronione na mocy ustawy  

  • Promować równość szans między osobami, które mają wspólne istotne cechy chronione, a osobami, które ich nie posiadają. 

  • Wspierać dobre stosunki między osobami, które mają wspólne istotne cechy chronione, a osobami, które ich nie posiadają. 

  Dążymy również do tego, by: 

  • Usunąć lub zminimalizować niedogodności poniesione przez osoby, które mają wspólną cechę chronioną i są związane z tą cechą. 

  • Zaspokoić potrzeby osób, które mają wspólną cechę chronioną, różniących się od potrzeb osób, które jej nie posiadają. 
  • Zachęcać osoby, które mają wspólną cechę chronioną do udziału w życiu publicznym lub w jakiejkolwiek innej działalności, w której udział takich osób jest nieproporcjonalnie niski. 
  • Rozważyć, jak poradzimy sobie z uprzedzeniami i zrozumieniem. 

  Dokonywanie zmian w usługach dla dzieci i młodzieży może spowodować, że osoby o chronionej charakterystyce doświadczą pozytywnych lub negatywnych skutków, niezamierzonych konsekwencji lub napotkają luki w świadczeniach opieki zdrowotnej. Podczas tej konsultacji będziemy dalej badać potencjalne różnice wynikające z każdej z trzech opcji. Pokażemy również, w jaki sposób można uniknąć negatywnych skutków lub je zmniejszyć. 

  Język walijski  

  Wielu mieszkańców tego regionu ( 
  47%) mówi po walijsku – jest to wyższy odsetek niż średnia w całej Walii. Wszelkie zmiany w usługach dla dzieci będą musiały odzwierciedlać wymagania związane z lokalnym językiem (walijskim) i wymagania kulturowe. Dotyczy to postępowania zgodnie z ustawowymi standardami dotyczącymi języka walijskiego, zapewniając, że cała komunikacja, w tym cyfrowa, drukowana i oznakowanie, jest dwujęzyczna: w języku walijskim i angielskim. Nasza instytucja ma na celu zapewnić, że 50% pracowników będzie w stanie posługiwać się językiem walijskim na podstawowym poziomie w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Oceny EQIA opracowane dla każdej opcji zawierają dalsze szczegóły. Z wdzięcznością też przyjmiemy dalsze uwagi. 

    

  W jaki sposób przyczyni się to do dobrobytu i przyniesie korzyści przyszłym pokoleniom?

  Naszą ambicją jest świadczenie wszystkich usług dla dzieci i młodzieży w nagłych i pilnych przypadkach zgodnie z celami walijskiej ustawy o dobrobycie przyszłych pokoleń (Well-being of the Future Generations (Wales)) z 2015 r. 

  Ustawa wymaga od organów publicznych w Walii zastanowienia się nad długoterminowym wpływem ich decyzji, lepszej współpracy z ludźmi, społecznościami i sobą nawzajem oraz zapobiegania trwałym problemom, takim jak ubóstwo, nierówności zdrowotne i zmiana klimatu. 

  Ustawa wymienia pięć perspektyw, które przyjmujemy w swojej działalności: 

  • Długoterminowość 

  • Integracja 

  • Zaangażowanie 

  • Współpraca 

  • Zapobieganie 

  Nasza strategia dotycząca zdrowia i opieki przyczyni się do osiągnięcia siedmiu celów w obszarze dobrobytu, którymi są: 

  • Dobrze prosperująca Walia 

  • Odporna Walia 

  • Zdrowa Walia 

  • Równiejsza Walia  

  • Globalnie odpowiedzialna Walia 

  • Walia tętniącej życiem kulturalnym, gdzie „kwitnie” język walijski 

  • Walia spójnych społeczności 

  Dane na temat miejscowej populacji pokazują wysoki stopień ubóstwa na wschodzie i zachodzie naszego regionu. Przy czym ubóstwo – brak podstawowych dóbr, jest kluczowym czynnikiem związanym z nierównościami zdrowotnymi. 

  Osoby mieszkające na obszarach o wysokich wskaźnikach biedy są również bardziej dotknięte ubóstwem energetycznym i jest mniej prawdopodobne, że mają własne środki transportu i możliwość podróży, co może stanowić przeszkodę w uzyskaniu dostępu do niektórych usług dla dzieci i młodzieży świadczonych na południu regionu. 

  Niezależnie od tego, którą opcję zarząd wybierze, będziemy mieć obowiązek rozważyć wpływ wyzwań związanych z transportem. Z wdzięcznością przyjmiemy Państwa opinie na ten temat oraz wszelkie sugestie, jak zminimalizować negatywny wpływ. 

  Zrównoważona przyszłość

  Realizujemy plan dekarbonizacji w odpowiedzi na ambicje rządu walijskiego, aby publiczna opieka zdrowotna – walijskia NHS  przyczyniła się do osiągnięcia celu zerowej emisji w sektorze publicznym do 2030 r. Możesz przeczytać dokument w całości, odwiedzając naszą stronę internetową hduhb.nhs.wales/future-children-services, gdzie znajdują się linki do dokumentów technicznych. Plan ten obejmuje ulepszenia w obszarach takich jak węgiel. Plan ten zawiera udoskonalenia w obszarach takich jak zarządzanie emisjami dwutlenku węgla, budynkach, transporcie, zaopatrzeniu, planowaniu przestrzennym i użytkowaniu gruntów oraz zapewnienie zrównoważonej opieki, przy najlepszym sposobie korzystania z technologii i postępów w medycynie. 

  Niezależnie od tego, którą opcję zarząd wybierze, będzie pamiętać o naszym zaangażowaniu w plan dekarbonizacji. My zaś będziemy wdzięczni za Państwa opinie na ten temat i wszelkie sugestie mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu. 

  Co dalej?

  W tym dokumencie nakreśliliśmy tło, by zrozumieć przyczyny, dla których musimy dokonać zmian i jakie opcje konsultujemy. Pełny opis trzech opcji można znaleźć na stronie 15. 

  Państwa opinia, wraz z innymi informacjami i ustaleniami, pomoże Hywel Dda University Health Board wybrać najlepszą opcję dla przyszłości usług pediatrycznych w nagłych i pilnych przypadkach świadczonych w szpitalach Withybush i Glangwili. 

  Informacje o tym, jak się zaangażować, będą dostępne w wielu miejscach, w tym w szpitalach, lokalach komunalnych, budynkach władz lokalnych i organizacjach pozarządowych. 

  Zamierzamy organizować wydarzenia typu drop-in, bezpośrednie i na platformach cyfrowych i będziemy stale oceniać nasze plany, biorąc pod uwagę ewentualny wpływ pandemii COVID-19. Szczegóły wydarzeń można znaleźć na naszej stronie internetowej: hduhb.nhs.wales/future-children-services oraz na naszych stronach w mediach społecznościowych 

  Naprawdę doceniamy, że poświęcają Państwo czas, by podzielić się z nami swoimi poglądami – liczy się wkład każdej osoby. 

  Ми прагнемо проводити заходи віч-на-віч і на електронних платформах і будемо постійно оцінювати наші плани, враховуючи будь-який потенційний вплив Ковід-19. Деталі заходів можна знайти на нашому сайті: hduhb.nhs.wales/future-children-services, та на наших сторінках в соц. мережах.  Ми дуже вдячні, що ви знайшли час, щоб висловити нам свою думку – внесок кожної людини має значення. 

  Prosimy przeznaczyć trochę czasu na przeczytanie tego dokumentu, a następnie poinformowanie nas o swoich przemyśleniach. Można to zrobić w następujący sposób: 

  • Wypełnić kwestionariusz w załączeniu do niniejszego dokumentu i wysłać go na adres: 

  Opinion Research Services 

  FREEPOST SS1018 

  PO Box 530 

  Swansea  

  SA1 1ZL (nie potrzeba znaczka)

  • Strona internetowa: www.opinionresearch.co.uk/future-children-services (opens in new window)
  • E-mail: hyweldda.engagement@wales.nhs.uk
  • Rozmowa z nami w trakcie jednego z naszych wydarzeń (na powyższej stronie internetowej można znaleźć informacje na temat udziału w wydarzeniu w pobliżu swojego miejsca zamieszkania lub online) lub zadzwonić pod numer 0300 303 8322 (obowiązują stawki za połączenia lokalne) 

  • Media społecznościowe #HywelDdaFutureChildrenServices 

  • Twitter @HywelDdaHB 

  • Facebook @HywelDdaHealthBoard 

  Ostateczny termin przekazania nam swojej opinii, tak aby mogła zostać uwzględniona w konsultacjach, upływa 24 sierpnia 2023 r. 

   

  Follow us on:
  Share: